Další zařízení

Home-Další zařízení

Další zařízení

Další zařízení jsou vhodná pro kompletaci linek na výrobu krmných směsí a posklizňové úpravu obilovin. Jedná se o technologii, bez které by nebylo možné realizovat kompletní dodávky technologie.

Příjmové koše

Příjmové koše slouží k příjmu sypkých materiálů (komodit) v posklizňových linkách a výrobnách krmných směsí. Nejčastějším typem jsou příjmové koše přejezdné, ty je možné zabudovat ve stávajícím objektu či nové hale. Přejezdný příjmový koš se skládá z masivního přejezdného roštu a ocelových splach ústících do vynášecích dopravníků (příjmové redlery, šneky, elevátory). Dalšími typy přijmových košů jsou koše polopřejezdné, nepřejezdné a příjem řešený násypkou.

Rozměry koše, jeho hloubka, případně typ je volen dle požadavků zákazníka. Možnost osazení přijmového koše je předmětem projektové dokumentace.

Prospekt v PDF

Tenzometrické váhy

Tenzometrické váhy jsou určeny pro navážení dávek jednoho nebo několika sypkých materiálů pro následné mísení nebo jiné zpracování. Tyto váhy mohou mít váživost od několika desítek gramů do několika tun. Vyrábějí se váhy dávkovací, průtočné, pytlovací a zásobníkové.

Prospekt v PDF

Granulátory

Granulátory jsou využívány pro granulování krmných směsí a biomasy (výroba dřevěných pelet). Typ granulačního lisu je volen na základě zpracovávané suroviny, požadavků a zákazníka a na základě dlouholetých zkušeností naší firmy v oboru. Granulace pro krmné účely (brojleři, nosnice, prasata, dojnice, králíci, dobytek) dřevo, odpady, štěpka, pilina, seno, sláma, vojtěška, kompost, hnůj, buničiny atd.

Prospekt v PDF

Napařovací mixéry

Napařovací mixéry jsou určeny k vlhčení - napařování sypkých nebo šrotovaných směsí, za současného promíchávání, před granulováním. Při rozhodování o použití stroje pro konkrétní technologické zařízení a do konkrétních prostorů a podmínek doporučujeme konzultovat problematiku jeho použití s dodavatelem. Maximální hodnota výkonnosti je limitována výkonností granulačního lisu a průchodností dopravních cest.

Prospekt v PDF

Cyklony a odlučovače

Cyklony a odlučovače jsou určeny pro odlučování pevných frakcí z odsávané vzdušniny. Díky svému tvaru  cyklon usměrňuje proudění odsávané vzdušiny a pomocí odstředivého efektu a setrvačnosti nasává pevné frakce z odsávané vzdušiny. Cyklony se využívají jako samostatná zařízení, nebo se seskupují v tzv. multicyklony.

Nejvíce jsou využívány v provozech, kde je odsáváno velké množství materiálu (zpracování dřevního odpadu, pilin). V případě požadavku je možné vyrobit cyklony atypických rozměrů. Standardně se cyklony vyrábějí v černém a nerezovém provedení.

Prospekt v PDF