Spádová doprava

Home-Spádová doprava

Spádová doprava

Prvky spádové dopravy jsou určeny k dopravě sypkých materiálů. Mezi tyto prvky patří hradítka, klapky, spádové potrubí, kolena, přechodové prvky, kontrolní spojovací prvky, odbočky, tlumící prvky, stahovací pásy a motýlkové klapky. Standardní rozměry jsou Ø152mm, Ø200mm, Ø219mm, Ø273mm.

Hradítka

Hradítka jsou určena k regulaci (otevřeno-zavřeno) spádových dopravních cest nebo k odvádění sypných materiálů ze zásobníků, dopravníků a sil ve výrobnách krmiv a obilních silech. Provedení pohonu hradítek: ruční, elektrické, pneumatické.

Prospekt v PDF

Rozdělovací klapky

Rozdělovací klapky jsou určeny k rozdělování technologického toku suroviny ve spádových dopravních cestách linky, ze zásobníků, dopravníků a sil ve výrobnách krmiv a obilních silech. Provedení pohonu klapek: ruční, elektrické, pneumatické.

Prospekt v PDF

Spádové potrubí

Spádové potrubí je určeno k dopravě sypkých materiálů ve výrobnách krmiv a posklizňových linkách. Kromě potrubí se sílou 1,5 až 8 mm sem patří také kolena, přechody, spojovací prvky, tlumící prvky, stahovací pásy atd.

Prospekt v PDF