Posklizňové linky

Domů-Posklizňové linky

Posklizňové linky

TAURUS , s.r.o., Chrudim je tradičním ryze českým výrobcem technologií pro linky na posklizňové zpracování obilovin, skladování komodit, čištění obilovin a dopravníkové systémy. Realizace posklizňových linek je kompletní, včetně projektu, montáže technologie, elektroinstalace, řídících systémů až po zaškolení obsluhy. V tomto oboru firma působí již od roku 1992.

Rekonstrukce stávajících objektů

Vzhledem k velké poptávce společnost TAURUS nabízí také rekonstrukce a modernizace stávajících posklizňových linek, kde je možné využít stávající technologii apod. Dochází zde k velkým energetickým úsporám.

Příjem

Sklizený produkt je pomocí příjmového koše a následného dopravníku dopraven do zásobníků, tímto je zajištěna plynulá sklizeň úrody a naskladnění před samotnou posklizňovou úpravou.

Předčištění

Odstranění nečistot, zlomků zrn, plevelných semen atd. Vlhkost předčištěného obilí určeného ke skladování může být maximálně 15%.

Sušení

Energeticky a technologicky náročný proces. Proces se může několikrát opakovat, v závislosti na vlhkosti zrna.

Provzdušňování

Využívá se při nižší vlhkosti sklizeného zrna (do 18%), tento proces probíhá pomocí roštů s ventilátory, kdy je provětrávána celá masa zrnin.

Skladování

Pro skladování komodit se využívají buď hranaté skladovací zásobníky (tzv. baterie zásobníků) nebo pozinkovaná obilní sila s rovným dnem nebo s výsypkou.

Expedice

Podjezdové expediční sila z prolamovaných plechů, jejich kapacita se pohybuje od 25 do 100 t. S pomocí ovládaných hradítek pod výpadem lze dosáhnout přesného plnění vozidel s přesností až 15 kg.