Dopravníky

Home-Dopravníky

Dopravníky

Dopravníky jsou určeny pro dopravu sypkých neabrazivních směsí (krmiv, obilovin), dopravník je volen dle požadovaného výkonu a typu přepravy (vertikální, horizontální).

Trubkové a žlabové šnekové dopravníky

Šnekové dopravníky jsou určeny pro dopravu sypkých neabrazivních materiálů. Materiál je dopravován pomocí šnekovnice navařené na středové hřídeli, otáčející se ve šnekové skříni ve tvaru trubky nebo žlabu.

Stroj je určen pro montáž do technologických celků pro přípravu krmných směsí pro zvířata a podobných průmyslových provozů, skládajících se ze skladovacích zařízení materiálů a následných technologických zařízení pro zpracování sypkých hmot.

Šneky jsou vyráběny v lakovaném, pozinkovaném a nerezovém provedení.

Prospekt v PDF

Korečkové elevátory

Korečkové dopravníky jsou určeny pro dopravu suchých sypkých neabrazivních materiálů ve svislém směru. Materiál je dopravován pomocí naběráků (korečků) přichycených na dopravním pásu PVC (kurtě).

Stroj je určen pro montáž do technologických celků pro přípravu krmných směsí pro zvířata a podobných průmyslových provozů, skládajících se ze skladovacích zařízení materiálů a následných technologických zařízení pro zpracování sypkých hmot.

Elevátory jsou vyráběny v lakovaném, pozinkovaném a nerezovém provedení.

Prospekt v PDF

Řetězové dopravníky - redlery

Řetězové dopravníky/redlery jsou určeny pro dopravu suchých sypkých neabrazivních materiálů objemové hmotnosti (800 kg/m3) z příjmových košů a zásobníků ve vodorovném směru. Materiál je přiveden do činné části žlabu bočními vpády nebo vpádem víka žlabu. Unášecími lamelami je surovina po dně v určité výšce vrstvy dopravována směrem od vpádu k výpadu. Odtud pokračuje surovina k dalšímu zpracování.

Stroj je určen pro montáž do technologických celků pro přípravu krmných směsí pro zvířata a podobných průmyslových provozů, skládajících se ze skladovacích zařízení materiálů a následných technologických zařízení pro zpracování sypkých hmot.

Žlab je osazen plastovými výstelkami, které zvyšují životnost řetězového dopravníky (redleru).

Prospekt v PDF