Malé výrobny krmných směsí

Home-Malé výrobny krmných směsí

Malé výrobny krmných směsí

Malé a mobilní výrobny krmných směsí jsou vhodné pro malé a střední provozy, případně pro soukromníky. Malé krmivárny jsou standardně vyráběny v provedení s vertikálním nebo samonasávacím šrotovníkem a ve výkonových řadách 500 kg/hod, 1000 kg/hod, 1500 kg/hod a 2000 kg/hod. Jsou dodávány jako kompakt zařízení. Výhodou těchto krmiváren je snadná obsluha linky, malé vstupní náklady do technologie, spolehlivost a dlouhá životnost všech částí linky.

Krmivárna MVKS-V

Malá výrobna krmných směsí s označením MVKS-V je technologie, která se skládá z plnícího trubkového šnekového dopravníku s násypkou a roštem, tenzometrickou váhou s ručním regulačním hradítkem, roštového magnetického separátoru, vertikálního kladívkového šrotovníku, spodního plnícího šnekového dopravníku s ruční násypkou komponent, vertikální stojatou míchačkou a šikmého expedičního šnekového dopravníku se samostatným výpadem a pytlovacím hrdlem.

Neopracované suroviny určené ke šrotování se dávkují do tenzometrické váhy umístěné nad šrotovníkem trubkovým šnekovým dopravníkem s násypkou a roštem na vstupu do násypky. Po navážení jedné šarže se surovina zbaví feromagnetických příměsí průchodem přes roštový magnetický separátor. Dále je surovina šrotována ve vertikálním kladívkovém šrotovníku, kde je surovina kladivy rozemleta a přes síto kalibrována na požadovanou granulaci. Síta jsou snadno vyměnitelná ve vypnutém stavu.

Průměry děrování sít se volí dle druhu zvířat, pro které je krmná směs určena.

Prospekt v PDF

Krmivárna MVKS-T

Malá výrobna krmných směsí s označením MVKS-T je technologie, která se skládá ze samonasávacího kladívkového šrotovníku a vertikální stojaté vážené míchačky. Samonasávací šrotovník si přes směšovač nasává obiloviny určené pro šrotování do mlecí komory, kde je surovina kladivy rozemleta a přes síto kalibrována na požadovanou granulaci. Síta jsou snadno vyměnitelná ve vypnutém stavu. Průměry děrování sít se volí dle druhu zvířat, pro které se bude krmná směs vyrábět. Šrotovník namletou surovinu dále výfukovým potrubím dopravuje do stojaté vertikální míchačky. Míchačka pracuje na principu míchání pomocí středové šnekové hřídele, která je částečně umístěna ve vnější trubce. Doba míchání v míchačce je 15 min.

Pro odsazení přebytečného vzduchu od šrotovníku je míchačka vybavena aspiračním pytlem se spodním čištěním. Ve spodní části míchačky je násypka pro násyp ručních komponent. Pro vyskladnění hotové zamíchané směsi je míchačka ve spodní části vybavena výpadem s ručním hradítkem se zajištěním polohy.

Kompletní míchačka je umístěna na rámu s tenzometry, které zajišťují postupné navažování jednotlivých komponent, které se šrotují a ručně dávkují přes spodní násypku míchačky.

Expedice hotových zamíchaných krmných směsí z míchačky se provádí přes ruční hradítko a šikmý šnekový dopravník. Výpad z šnekového dopravníku umožňuje plnění krmné směsi do mobilního přepravníku nebo do big-bagů.

Prospekt v PDF

Linka na výrobu krmiv PP

Linka na výrobu krmiv je koncipována jako sestava tří hranatých zásobníků pro obiloviny, které jsou průběžně plněny čelním nakladačem z podlahového skladu. Kapacity jsou 3 x 10m3. Z těchto zásobníků jsou jednotlivé suroviny navažovány do tenzometrické váhy s kapacitou 500 kg směsí. Navážená dávka je následně dopravena do šrotovací linky, které se skládá z vertikálního šrotovníku VM 15 s automatickým dávkováním meliva do mlecí komory pomocí žlabového šnekového dopravníku, nad šrotovníkem je magnetický separátor, díky kterému jsou ze suroviny odstraněny feromagnetické příměsi.

Premixy a doplňky krmných směsí jsou skladovány v textilních vacích big-bag, které jsou zavěšené ve speciálních rámech se šnekovým dopravníkem, který je zaústěn do tenzometrické váhy. Tyto suroviny jsou dopravovány mimo šrotovací linku přímo do míchačky.

Samotné míchání probíhá tak, že do horizontální míchačky je zaústěn výpad vertikálního šrotovníku, dále do míchačky jsou dopraveny mimo šrotovací linku navážené suroviny, které není nutné šrotovat. Pro míchání je navržená válcová překlopná míchačka PM 130 – 500 s pracovní přesností míchání 1 : 100 000 a dobou míchání 8 min. Zamíchaná směs se z míchačky vyprázdní překlopem do manipulačního zásobníku pod míchačkou. Ze zásobníku je zamíchaná směs vyskladněna dopravníkem do manipulačního zásobníku před granulací a nebo v sypkém stavu do přepravníku krmných směsí. Míchačka má ruční násyp komponent a umožňuje nástřik rostlinného oleje do míchané sypké krmné směsi.

Prospekt v PDF

Žlabová míchačka se šrotovníkem MVM

Linka na výrobu krmiv je koncipována jako sestava tří hranatých zásobníků pro obiloviny, které jsou průběžně plněny čelním nakladačem z podlahového skladu. Kapacity jsou 3 x 10m3. Z těchto zásobníků jsou jednotlivé suroviny navažovány do tenzometrické váhy s kapacitou 500 kg směsí. Navážená dávka je následně dopravena do šrotovací linky, které se skládá z vertikálního šrotovníku VM 15 s automatickým dávkováním meliva do mlecí komory pomocí žlabového šnekového dopravníku, nad šrotovníkem je magnetický separátor, díky kterému jsou ze suroviny odstraněny feromagnetické příměsi.

Žlabová míchačka s vertikálním šrotovníkem je stroj určený pro šrotování a následné míchání suchých sypkých směsí a jím podobných materiálů. Jedná se o nejmenší kompaktní výrobnu směsí z výrobního programu. Našrotovaná surovina padá rovnou do prostoru míchačky, kde je následně promíchávána. Tento kompakt pro výrobu směsí je vyráběn v několika výkonových řadách.

Stroj je určen pro montáž do technologických celků na míchání suchých sypkých směsí, skládajících se ze skladovacích zařízení materiálů určených k míchání, dopravních cest, a následných technologických zařízení pro zpracování sypkých směsí.

Prospekt v PDF