Zásobníky & Skladování

Home-Zásobníky & Skladování

Zásobníky & Skladování

Technologie skladování obilí a suchých sypkých neabrazivních materiálu. Sila a zásobníky jsou součástí technologických celků výroben krmných směsí pro zvířata, posklizňových linek a následných technologických zařízení pro zpracování sypkých hmot. Zásobníky jsou konstruovány do venkovních i vnitřních prostorů. Objem skladovaného materiálu a počet sil je možné volit dle požadavku zákazníka.

Skladovací zásobníky

Skladovací zásobníky jsou určeny pro skladování obilí a suchých sypkých neabrazivních materiálu. Jsou součástí technologických celků výroben krmných směsí pro zvířata, posklizňových linek a následných technologických zařízení pro zpracování sypkých hmot. Zásobníky jsou konstruovány do venkovních prostorů. Objem skladovaného materiálu a počet sil je možné volit dle požadavku zákazníka.

Konstrukce zásobníku je koncipována jako šroubovaná skládající se z posilové části, výsypky, prolamovaných panelů, sloupků zásobníku a nadsilové části. Nadsilová část je zakryta střechou chránící technologii této části proti povětrnostním podmínkám. Zásobníky se mohou slučovat do tzv. baterie - sil.

Prospekt v PDF

Podjezdové expediční zásobníky

Podjezdové expediční zásobníky jsou určeny pro krátkodobé skladování obilí a expedici suchých sypkých neabrazivních materiálu. Zásobník je určen pro montáž do technologických celků výroben krmných směsí pro zvířata a podobných průmyslových provozu, skládajících se ze skladovacích zařízení materiálu a následných  technologických zařízení pro zpracování sypkých hmot. Zásobníky jsou určeny jak do vnitřních prostor tak i do venkovních.

Objem skladovaného materiálu je možné volit dle požadavku zákazníka, nejméně 20 m3 maximálně 75 m3 na jeden zásobník. Počet zásobníků je zvolen dle požadavku zákazníka. Konstrukce zásobníku je koncipována jako šroubovaná skládající se z posilové části, výsypky, prolamovaných panelů, sloupků zásobníku a nadsilové části. Dle umístění (vnitřní/venkovní) je nadsilová část buď s rovnou podlahou, zábradlím a kontrolním vlezem nebo je zakryta střechou s vlezem ve štítě střechy.

Prospekt v PDF

Válcové zásobníky

Válcové zásobníky jsou určeny pro krátkodobé skladování obilí a expedici suchých sypkých neabrazivních materiálu. Zásobník je určen pro montáž do technologických celků výroben krmných směsí pro zvířata a podobných průmyslových provozu, skládajících se ze skladovacích zařízení materiálu a následných  technologických zařízení pro zpracování sypkých hmot.

Zásobníky jsou určeny jak do vnitřních prostor tak i do venkovních. Objem skladovaného materiálu je možné volit dle požadavků zákazníka. Je možné zásobníky vyrobit s kuželovou výsypkou nebo s rovným dnem a vyhrnováním pro skladování dřevní hmoty.

Prospekt v PDF

Obilní sila

Obilní sila s plochým dnem nebo výsypkou jsou vyrábějí z hladkých nebo vlnitých plechů a jsou určeny především pro venkovní použití. Je možné realizovat silo samostatně nebo celou baterii sil. Kapacita sil se pohybuje od 60 do 20 000 tun, průměry sil jsou pak od 4 do 32 metrů.

V případě sila s plochým dnem je vyprazdňování provedeno oběžnou šnekovou frézou. Aktivní větrání je pak provedeno ventilátory. V případě sila s výsypkou se volí její úhel dle skladované komodity.

Prospekt v PDF

Big-Bag stanice

Big-Bag stanice slouží k plnění nebo vyprazdňování sypkých neabrazivních materiálů do nebo z pytlů BIG-BAG. Stanice jsou přizpůsobeny pro všechny typy pytlů do hmotnosti 1500 kg. Dávkování materiálu je provedeno dopravníkem šnekovým nebo elevátorem. Materiálové provedení BIG-BAG stanic: barva, zinek, nerez. Naše firma v první řadě vychází z požadavků zákazníka.

Prospekt v PDF