Míchačky

Home-Míchačky

Míchačky

Míchačky jsou určeny pro míchání krmných směsí, jejichž podstatnou část tvoří obilní šroty, mlýnské výrobky, minerální krmné přísady a pokrutinové šroty.
Míchačky jsou doplňovány o nástřik komponent přímo do míchačky (olejů, melasy atd.).
Certifikovaná zamíchatelnost překlopných míchaček je 1:100 000, doba míchání míchaček 8 nebo 3 minuty, doba výklopu 1 minuta. U stojatých míchaček je zamíchatelnost 1:10 000.

Překlopné horizontální míchačky

Překlopné míchačky PM jsou určeny pro míchání krmných směsí, jejichž podstatnou část tvoří obilní šroty, mlýnské výrobky, minerální krmné přísady a pokrutinové šroty. Pohon míchačky je proveden přes spojku planetovou převodovkou nebo násuvnou plochou čelní převodovkou. Rotor se vyrábí v provedení jednochodém nebo dvouchodém.

Zamíchatelnost míchaček 1:100 000, doba míchání míchaček 8 nebo 3 minuty, doba výklopu 1 minuta.

Prospekt v PDF

Stojaté míchačky

Stojaté míchačky jsou určeny pro míchání krmných směsí, míchání minerálních přísad, pokrutinových šrotů, obilí a minerálů. Stojaté míchačky se používají také na míchání plastů a plastových odpadů. Pohon míchačky je proveden elektromotorem přes klínové řemeny na šnekovou hřídel.

Pytlování probíhá přímo z míchačky, násyp doplňkových krmiv a premixu přímo do míchačky. Míchačka je také osazena vizitérem pro kontrolu chodu míchačky.

Zamíchatelnost míchaček 1:10 000. Se samonasávacím šrotovníkem (popř. vertikálním) tvoří malu výrobnu krmných směsí MVKS-T a MVKS-V.

Prospekt v PDF

Pádlové míchačky

Pádlové míchačky jsou určeny pro homogenní míchání krmných a jiných sypkých směsí. Vyrábí se ve dvou provedeních se dvěma nebo s jednou hřídelí. Výpad je v celé délce míchačky proveden pneumatickými vyklápěcími dveřmi.

Do míchaček je možné nastříkávat oleje a příměsi, a to buď do sypkých směsí nebo na hotové granule.

Výhodou pádlových míchaček je krátká doba míchání (cca 16 – 60 s), malá spotřeba energie a přesnost míchání 1:100 000.