Třídiče & Čističky

Home-Třídiče & Čističky

Třídiče & Čističky

Třídiče a čističky určeny k předčištění, čištění, roztřídění a separaci materiálů na různé frakce sypkých nelepivých a málo abrazivních materiálů. Specifické pro třídiče a čističky je pevně daný sklon a intenzita vibrací podle tříděného materiálu. Odlišnost třídičů a čističek je v děrování sít.

Vibrační třídiče

Vibrační třídiče jsou určeny k roztřídění a separaci materiálů na různé frakce sypkých nelepivých a málo abrazivních materiálů. Specifické pro třídiče je pevně daný sklon a intenzita vibrací podle tříděného materiálu. Odlišnost třídičů je v děrování sít.

Prašnost provozu zařízení je přímo závislá na druhu a vlhkosti tříděného materiálu spolu s účinnou aspirací. Konstrukce třídičů umožňuje mnoho variant třídění v rámci jejich umístění v linkách různé způsoby zásobování třídiče.

Třídiče vykazují vysoký výkon při použití nízkého elektrického příkonu a nízkou hlučnost, je možné je instalovat převážně uvnitř provozů, po malých úpravách a dovybavení pak i vně budov.

Prospekt v PDF

Bubnové třídiče

Bubnové třídiče jsou určeny pro separaci suchých sypkých zrnin na dva podíly. Dělení na dva podíly je prováděno pomocí rotačního válcového (bubnového) síta.

Stroj je určen pro montáž do technologických celků pro přípravu krmných směsí pro zvířata (ptactvo) a podobných průmyslových provozů, skládajících se ze skladovacích zařízení materiálů a následných technologických zařízení pro zpracování suchých sypkých hmot.

Prospekt v PDF

Čističky obilovin

Čističky obilovin jsou určeny pro separaci zrnin od příměsí a nečistot, na tři podíly. Dělení na podíly je prováděno pomocí rovinných sít. Čistička se skladá z třídiče obilovin TO 7/25 a aspirační skříně SA 7/25.

Stroj je určen pro montáž do technologických celků pro posklizňovou úpravu zrnin a podobných průmyslových provozů, skládajících se ze skladovacích zařízení a následných technologických zařízení pro zpracování suchých sypkých hmot.

Prospekt v PDF